Navigace

Obsah

Raná Péče Třebíč

je soustava služeb a programů poskytovaných ohroženým dětem a dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám.

Základem komplexní péče je rozvoj všech dovedností a schopností dítěte a jeho začlenění do společnosti. Začíná zjištěním ohrožení nebo postižení dítěte a končí integrací dítěte nebo zařazením dítěte do vzdělávací instituce.

Více informací...

 

Novinky

05.09.2020

Setkání rodin v Lukově

Zveme vás na tradiční setkání rodin a lidí dobré vůle na faru do Lukova u Moravských Budějovic. Čeká vás tento program: 13.30 mše svatá v kostele v Lukově 14:30 setkání na faře přednáška "Rodičovské kompetence a dovednosti" Mgr. Jany Krškové Ph.D. Povídání, opékání špekáčků, hry pro děti.

Detail Kalendář akcí

02.03.2020

přednáška Připravenost na školu

Ve čtvrtek 27.2.2020 proběhla přednáška Připravenost na školu paní Mgr. M. Vondráčkové z SPC Velké Meziříčí a Mgr. M. Veškrnové z SPC Třebíč. Posluchači získali informace o oblastech vývoje, které by mělo dítě před nástupem do školy zvládnout, seznámili se s postupem při odkladu školní docházky.

Detail Stalo se

08.01.2020

Mše svatá za účasti dětí z Rané péče Třebíč

V sobotu 29.12.2019 proběhla v Moravských Budějovicích mše svatá za doprovodu kapely Do Mlejna a dětí z Rané péče Třebíč.

Detail Stalo se

14.10.2019

DEN S RANOU PÉČÍ

V pátek 11. 10. 2019 proběhl v Jihlavě DEN S RANOU PÉČÍ. Byla to akce všech poskytovatelů rané péče v Kraji Vysočina. Jejím cílem bylo informovat širokou - laickou i odbornou veřejnost o rané péči. Od 13:00 hod proběhl Kulatý stůl odborníků na téma: Multidisciplinární spolupráce. Od 15:00 hod začal program pro veřejnost.Účastníci si užili zábavnou hodinku s Milanem Řezníčkem, po ní následovalo vystoupení Míši Růžičkové, na které se těšily především děti.

Detail Stalo se

24.09.2019

Víkendový pobyt pro rodiny

Víkendový pobyt proběhl od 20 do 22.9.2019 v Hotelu Vír, který se nachází v obci Vír v údolí toku řeky Svratky. Zúčastnilo se ho 13 rodin. Letošní pobyt se nesl v duchu tématu "Pojďte s námi za zvířátky". Rodiny si vyzkušely své znalosti v kvízu o zvířatech, sobotní dopoledne si zasoutěžily se zvířátky,vyrobili si masky, proběhla canisterapie a večer je čekala zvířecí diskotéka. V průběhu se všichni zapojovali do oblíbených odpočinkových a relaxačních aktivit - jízda na koních, masáže, sauna, posilovna, tvořivá dílna, pobyt v herně.

Detail Stalo se

Fotogalerie

06.02.2019

náš tým

náš tým

zleva: Petra Dočekalová, Markéta Novotná, Danuše Soldánová, Pavlína Kovářová, Andrea Vaňková ležící: František Jaroslav Žák

Detail

17.03.2018

Seminář 17.3.2018

Seminář 17.3.2018

Seminář na téma "Seznámení s metodami rozvoje dětí se specifickými vzdělávacími potřebami v pojetí zprostředkovaného učení" přednášející: Mgr. Irena Marušincová (Ovečka, o.p.s. Č. Budějovice)

Detail

14.03.2018

Klubík Třebíč 14.3.2018

Klubík Třebíč 14.3.2018

Předvelikonoční setkání rodin

Detail

15.01.2015

Benefiční koncert 15.ledna 2015 Třebíč

Benefiční koncert 15.ledna 2015 Třebíč

Benefiční koncert 15.ledna 2015 Třebíč

Detail

01.01.2014

Víkendové kurzy pro rodiny s dětmi

Víkendové kurzy pro rodiny s dětmi

Víkendové kurzy pro rodiny s dětmi

Detail