Navigace

Obsah

Cíle a poslání rané péče

Cíle

  • Podporu rozvoje rodičovských kompetencí v rámci individuálního plánování služby rané péče, provázení rodiny náročnou situací.
  • Vhodnou senzomotorickou stimulací snížení vlivu prvotního postižení, ohrožení.
  • Zvýšení vývojové úrovně dítěte v oblastech, které jsou postiženy, ohroženy.
  • Pro dítě, rodinu i společnost vytvoření podmínek pro zapojení do vzdělávacích institucí.
  • Informování veřejnosti o potřebách rodin dětí s postižením a možnostech jejich podpory.

 


Poslání

Posláním Rané péče Třebíč je poskytovat komplex služeb orientovaný na podporu celé rodiny a podporu vývoje dítěte raného věku se zdravotním postižením či ohrožením ve vývoji na území kraje Vysočina.