Navigace

Obsah

Co je raná péče?

Milí rodiče,

narodilo se vám dítě a přemýšlíte, jak mu co nejlépe pomoci v jeho vývoji. V období prvních měsíců a roků života je vývoj malého děťátka nejrychlejší. Systematickou péčí v domácím prostředí lze určitá omezení zmírnit. Rádi bychom vás na této nelehké cestě provázeli.

Zásadní roli ve vývoji dítěte hrají první tři roky. V tomto období jsou kompenzační možnosti mozku tak obrovské, že umožňují nejlépe rozvinout náhradní mechanismy i u těch dětí, které mají v některé oblasti vývoje vážný handicap. Z těchto poznatků vychází raná péče.

 

Co je to raná péče?

Raná péče je soustava služeb a programů poskytovaných ohroženým dětem a dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám.

Základem komplexní péče je rozvoj všech dovedností a schopností dítěte a jeho začlenění do společnosti. Začíná zjištěním ohrožení nebo postižení dítěte a končí integrací dítěte nebo zařazením dítěte do vzdělávací instituce.