Navigace

Obsah

Nabízené služby

 • Terénní služby – konzultační návštěvy v rodině dítěte.
 • Podpora a poradenství v prvních letech života dítěte s postižením, ohrožením ve vývoji.
 • Podpora rodiny, naslouchání, provázení.
 • Podpora při jednání s úřady, odborníky, zprostředkování kontaktů.
 • Možnost zapůjčení a konzultace při výběru stimulačních, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.
 • Doporučení a zapůjčení odborné literatury, videa, CD.
 • Pomoc při hledání vhodných předškolních a školních institucí.
 • Pomoc při integraci, zprostředkování osobní asistence.
 • Odpolední setkávání rodin KLUBÍK.
 • Odborné přednášky.

 

Doplňkové aktivity:

 • Víkendové kurzy pro rodiny s dětmi.
 • Plavání rodičů s dětmi.
 • Canisterapie.
 • Snoezelen.
 • Terapie EEG Biofeedback.
 • Nácvik grafomotorických dovedností.
 • Nácvik sociálních dovedností u dětí s PAS.

 

Základní služby nabízené Ranou péčí Třebíč jsou poskytovány ZDARMA, v souladu se zákonem č.108/2006 Sb. o sociálních službách.

Víkendový kurz pro rodiny s dětmi je pořádán s finanční spoluúčastí uživatele služby.

 


Komu služby poskytujeme?

Vymezení cílové skupiny věkem:

Děti od 0 – 7 let věku, péče zahrnuje podporu celé rodiny.

 

Vymezení cílové skupiny okruhem osob:

1. rodiny s dětmi s kombinovaným postižením

2. rodiny s dětmi s mentálním postižením

3. rodiny s dětmi s tělesným postižením

4. rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra

5. rodiny s dětmi s ohrožením vývoje

 

Územní působnost:

Raná péče Třebíč poskytuje služby rodinám na Vysočině do vzdálenosti – max. 70 km od Třebíče.

Kapacita střediska je 71 uživatelských rodin.

 


Zásady služby

Pracovníci se zavazují dodržovat následující zásady:

 • zásady důstojnosti uživatele služby.
 • zásady ochrany práv uživatele služeb.
 • zásady zplnomocnění.
 • zásady nezávislosti na institucích.
 • zásady práva volby a prvního rozhodnutí
 • zásady individuálního přístupu.