Navigace

Obsah

Kontakty

Kde jsme

Kontaktní adresa:

Vltavínská 1402

674 01 Třebíč

 

Telefon: 606 860 551

E-mail: ranapece@trebic.charita.cz

Webové stránky: www.ranapecetrebic.cz

 

 


Kdo jsme

Koordinátorka Rané péče Třebíč:

Mgr. Pavlína Kovářová 606 860 551 ranapece@trebic.charita.cz

 

Pracovníci:

Mgr. Markéta Novotná 739 389 193 marketa.novotna@trebic.charita.cz
Mgr. Danuše Soldánová 731 674 847 danuse.soldanova@trebic.charita.cz
Mgr. Petra Dočekalová 734 435 336 petra.docekalova@trebic.charita.cz
Mgr. Andrea Vaňková 734 870 850 andrea.vankova@trebic.charita.cz

Bc. Markéta Novotná ml.

Bc. Jitka Jurková - mateřská dovolená

730 550 472

734 435 336

m.novotna@trebic.charita.cz 

jitka.jurkova@trebic.charita.cz

 Anna Zelničková - administrativa            737 485 038       anna.zelnickova@trebic.charita.cz


Raná péče Třebíč je součástí Střediska sv. Vincence z Pauly

Vedoucí Střediska sv. Vincence z Pauly: Mgr. Jaroslav František Žák

(Raná péče Třebíč, K-Centrum Noe, Centrum podpory rodin Ruth, Doléčovací centrum Třebíč, Probační programy MOST, Terénní program AL PASO Vysočina, Humanitární pomoc)

 


Provozní doba:

Terénní konzultační návštěvy

Služby rané péče jsou poskytovány v průběhu celého kalendářního roku v pracovní dny, a to v době mezi 7:00 a 17:00 hodinou.

Čas záleží na požadavku rodiny. Konzultace je předem domluvena s rodiči dítěte podle jeho denního režimu, optimálního psychického i tělesného stavu a možností rodiny.

Návštěva poradce v rodině je realizována 1 – 2x měsíčně, v případě potřeb rodiny i častěji.

 

Ambulantní konzultace

Rodina má možnost při řešení aktuálních problémů využít konzultace přímo v kanceláři rané péče. Převážně se jedná o sociální dávky, spolupráce s ostatními subjekty, návazné služby, specializované poradenství, aj.

K ambulantní konzultaci se rodiče předem objednají na určitý termín. V kanceláři rané péče není stabilně pracovník, který provádí konzultace.

 

Telefonické a e-mailové konzultace

Pracovníci rané péče nabízí uživatelským rodinám možnost telefonické konzultace nebo 
e-mailové konzultace.

Telefonní konzultace jsou pro rodiny nabízeny v době mezi 7:00 hod – 17:00 hod.