Navigace

Obsah

Co je raná péče?

 

Narození dítěte je nejkrásnějším okamžikem pro každého rodiče, okamžik, na který se nezapomíná. Někdy jsou však tyto začátky trošku složitější, protože všechno neprobíhá tak, jak by mělo. Také později se může stát, že se všechno úplně nedaří. Právě v těchto okamžicích Vám Raná péče Třebíč podává pomocnou ruku, aby Vás jako partner touto situací provedla, ukázala Vám, co dělat a na koho se obrátit. Prostě vrátit vše do těch správných kolejí vedoucích ke klidnějšímu rodičovství i radostnějšímu dětství.

 

Cílem sociálních služeb je umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využívat místní instituce, které poskytují služby veřejnosti i přirozené vztahové sítě, zůstat součástí přirozeného místního společenství, žít běžným způsobem. Poskytované sociální služby zachovávají a rozvíjejí důstojný život těch, kteří je využívají, jsou bezpečné a odborné.

Co je to raná péče?

Raná péče je soustava služeb a programů poskytovaných ohroženým dětem a dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám.

Základem komplexní péče je rozvoj všech dovedností a schopností dítěte a jeho začlenění do společnosti. Začíná zjištěním ohrožení nebo postižení dítěte a končí integrací dítěte nebo zařazením dítěte do vzdělávací instituce.