Navigace

Obsah

Komu služby poskytujeme?

Vymezení cílové skupiny věkem:

Děti od 0 – 7 let věku.  Péče zahrnuje podporu celé rodiny.

 

Vymezení cílové skupiny okruhem osob:

  1. rodiny s dětmi s kombinovaným postižením

  2. rodiny s dětmi s mentálním postižením

  3. rodiny s dětmi s tělesným postižením

  4. rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra

  5. rodiny s dětmi s ohrožením vývoje

 

Územní působnost:

Raná péče poskytuje služby rodinám na území Kraje Vysočina: ORP Třebíč, Jihlava, Moravské Budějovice, Telč, Velké Meziříčí, Náměšť nad Oslavou, Pelhřimov.

 

Uživatelem služeb je celá rodina dítěte se zdravotním postižením nebo ohrožením ve vývoji.

Kapacita zařízení je 71 uživatelských rodin. Uvedená kapacita je stanovená na období 1 měsíce.