Navigace

Obsah

Činnosti v přímé práci s rodinou

 • Terénní konzultace.
 • Telefonické, emailové či online konzultace.
 • Ambulantní konzultace dle potřeby rodiny.
 • Doprovod na jednání do zařízení (do školy, na úřad, k lékaři či
  k jinému odborníkovi).
 • Odpolední skupinová setkání rodin.
 • Odborné přednášky a semináře.
 • Víkendové kurzy pro rodiny s dětmi.

Základní činnosti poskytované služby

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • konzultace s poradcem, sociálním pracovníkem
 • podpora a poradenství rodičům a blízkým osobám v prvních letech života dítěte s postižením, ohrožením ve vývoji
 • poradenství k možnostem podpory psychomotorického vývoje dítěte
 • poradenství v oblasti kompenzačních, rehabilitačních, stimulačních a didaktických pomůcek
 • půjčování pomůcek a odborné literatury
 • orientační diagnostika schopností a dovedností dítěte
 • odborné přednášky, semináře.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb, informačních zdrojů
 • zprostředkování kontaktů s dalšími rodinami v obdobné situaci
 • podpora kontaktů s rodinou, přáteli.

Sociálně terapeutické činnosti:

 • podpora rodiny, naslouchání, provázení
 • podpora rodiny v době krize
 • pořádání skupinových setkávání rodin
 • víkendové kurzy pro rodiny s dětmi

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí:

 • základní sociální poradenství
 • podpora při jednání s úřady, odborníky, veřejnými institucemi
 • vyjednávání s návaznými zdroji a institucemi ve prospěch rodiny
 • doprovod na jednání (k lékaři, do školy, na úřad apod.).

 

Další činnost poradců rané péče

 • Osvěta a zvyšování informovanosti o službě.
 • Depistáž.
 • Mezioborová spolupráce.
 • Spolupráce s externími pracovníky.
 • Intervize, týmové i individuální supervize.
 • Rozvoj a zvyšování kvality služby.
 • Zapojení do pracovních skupin a odborných kolegií.
 • Účast na komunitním plánování.
 • Kazuistická setkání a semináře.
 • Průběžné vzdělávání pracovníků.