Navigace

Obsah

Poslání a cíle rané péče

Poslání 

Raná péče Třebíč nabízí podporu rodinám dětí raného věku s postižením či ohrožením vývoje na území Kraje Vysočina.


Cíle

1. Rodina, která se orientuje ve své životní situaci a dokáže si říct, co potřebuje.

2. Rodina, která umí nacházet své zdroje.

 

CÍL 1: Rodina, která se orientuje ve své životní situaci a dokáže si říct, co potřebuje.

 • Rodina rozumí specifickým potřebám svého dítěte (typu zdravotního postižení, ohrožení vývoje).
 • Rodina dokáže o své životní situaci hovořit (širší rodina, odborná veřejnost a okolí dítěte).
 • Všichni členové rodiny mají své místo, umí prezentovat svá přání, potřeby a sny.
 • Rodina má reálné vize do budoucna.
 • Rodina dokáže vnímat schopnosti a dovednosti svého dítěte a zvládne výběr jeho dalšího vzdělávání.
 • Rodina se orientuje v nabídce rehabilitačních, kompenzačních, stimulačních a didaktických pomůcek a dokáže je správně využívat.
 • Rodina si dokáže říct, co je pro ni v dané aktuální situaci důležité a potřebné.

 

CÍL 2: Rodina, která umí nacházet své zdroje.

 • Rodina se orientuje v sociálně právní podpoře státu.
 • Rodina dokáže vnímat potřeby svého dítěte a specifickými prostředky podpořit jeho vývoj.
 • Rodina dokáže reagovat na potřeby svého dítěte a tím zamezit vzniku druhotného postižení nebo přetížení dítěte.
 • Rodina se orientuje v nabídce návazných a spolupracujících služeb.
 • Rodina umí nacházet své finanční zdroje (nadace, granty, žádosti o pomůcky či rehabilitační pobyty).
 • Rodina se zapojuje do sociálního prostředí (setkávání v rámci svépomocných skupin, využívání nabídky volnočasových aktivit v okolí bydliště…).