Navigace

Obsah

Jaké máme poslání a cíle?


Poslání 

Raná péče Třebíč nabízí odbornou pomoc a podporu rodinám dětí raného věku s postižením či ohrožením vývoje na území Kraje Vysočina. Pomáhá rodinám posílit jejich samostatnost, podpořit vývoj dítěte tak, aby dokázalo plně využít všechny své možnosti, schopnosti a nadání, a v co největší míře zachovat dosavadní způsob života rodiny.

Cíle

1. Rodina, která se orientuje ve své životní situaci a dokáže si říct, co potřebuje.

 • Rodina rozumí specifickým potřebám svého dítěte (typu zdravotního postižení, ohrožení vývoje).

 • Rodina dokáže o své životní situaci hovořit (širší rodina, odborná veřejnost a okolí dítěte).

 • Všichni členové rodiny mají své místo, umí prezentovat svá přání, potřeby a sny.

 • Rodina má reálné vize do budoucna.

 • Rodina dokáže vnímat schopnosti a dovednosti svého dítěte a zvládne výběr jeho dalšího vzdělávání.

 • Rodina se orientuje v nabídce rehabilitačních, kompenzačních, stimulačních a didaktických pomůcek a dokáže je správně využívat.

 • Rodina si dokáže říct, co je pro ni v dané aktuální situaci důležité a potřebné.

 

2. Rodina, která umí nacházet své zdroje.

 • Rodina se orientuje v sociálně právní podpoře státu.

 • Rodina dokáže vnímat potřeby svého dítěte a specifickými prostředky podpořit jeho vývoj.

 • Rodina dokáže reagovat na potřeby svého dítěte a tím zamezit vzniku druhotného postižení nebo přetížení dítěte.

 • Rodina se orientuje v nabídce návazných a spolupracujících služeb.

 • Rodina umí nacházet své finanční zdroje (nadace, granty, žádosti o pomůcky či rehabilitační pobyty).

 • Rodina se zapojuje do sociálního prostředí (setkávání v rámci svépomocných skupin, využívání nabídky volnočasových aktivit v okolí bydliště…).