Navigace

Obsah

Co nabízí raná péče?


Raná péče Třebíč je terénní sociální služba nabízející odbornou pomoc a podporu rodin dětí s postižením nebo ohrožením ve vývoji. Poskytuje komplex služeb a programů orientovaných na podporu celé rodiny a podporu vývoje dítěte raného věku na území Kraje Vysočina.

Služba je poskytována převážně v přirozeném prostředí dítěte a je určena pro rodiny s dětmi s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením, poruchou autistického spektra a ohrožením ve vývoji od narození do 7 let věku dítěte.

Základní přirozené prostředí dítěte tvoří rodina. Právě láskyplná a stimulující interakce mezi rodičem a dítětem je podle výzkumů podstatným faktorem rozvoje nejen jeho psychických, ale i fyziologických funkcí. Proto je pro ranou péči jako sociální službu typická terénní forma práce, tedy konzultace poradenského pracovníka v domácím prostředí. Ty mohou být doplněny také ambulantní formou služby. Klientem rané péče je celá rodina dítěte s postižením nebo ohrožením ve vývoji.

Úhrada služby

Základní činnosti Rané péče Třebíč jsou v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, pro klienty poskytovány bezplatně.

Kapacita služby

Kapacita služby je k 1. 2. 2024 stanovena na 100 rodin. Uvedená kapacita se počítá vždy na jeden kalendářní měsíc.


 

Provázení

Narození dítěte je nejkrásnějším okamžikem pro každého rodiče, obdobím, na které se nezapomíná. Pokud vše neprobíhá tak, jak by mělo, Raná péče Třebíč Vám podává pomocnou ruku, aby Vás doprovodila na cestu vedoucí ke klidnějšímu rodičovství i šťastnějšímu dětství.logo