Navigace

Obsah

Konzultace v rodinném prostředí

 • Terénní konzultace je hlavní nabízenou službou rané péče.
 • Poradci navštěvují rodiny přímo v jejich domácím prostředí, kde se děti i rodiče cítí příjemně a v bezpečí.
 • Každá rodina má po dobu spolupráce s ranou péčí svého klíčového pracovníka, který poskytuje pravidelné konzultace a se kterým rodina individuálně plánuje průběh spolupráce.
 • Poradce na konzultace do rodiny dojíždí v pravidelných intervalech dle předchozí domluvy s rodinou, zpravidla 1x měsíčně.
 • Průběh, čas a délka setkání se řídí aktuálními potřebami dítěte i celé rodiny a kroky dohodnutými v individuálním plánu. Obvyklý rozsah konzultace je 1,5 - 3 hodiny, vychází však z aktuální situace, potřeb rodiny a časových možností poradce.
 • Veškeré konzultace jsou poskytovány v provozní době služby, a to v pracovní dny v době mezi 7:00 a 17:00.

Nejčastější náplň terénních konzultací

 • Rozvoj dítěte pomocí nejrůznějších technik, přístupů, terapií
  a programů.
 • Praktický nácvik dovedností rodičů pro stimulaci a rozvoj dítěte.
 • Provázení náročnou životní situací a podpora rodiny formou rozhovoru, naslouchání a sdílení zkušeností.
 • Poradenství v oblasti postižení, ohrožení vývoje, možnostech podpory vývoje dítěte, základní sociální poradenství.
 • Zprostředkování kontaktu na odborníky, návazná zařízení.
 • Doporučení a zapůjčování pomůcek a odborné literatury.