Navigace

Obsah

Průběh služby

  • Zájemci o službu sami kontaktují ranou péči telefonicky, e-mailem, nebo osobně. Je s nimi dohodnuta schůzka, kde mohou sdělit své představy, očekávání a požadavky. Proběhne jednání, kde je mimo jiné představena nabídka a činnost rané péče.
  • Pokud zájemci splňují náležitosti cílové skupiny a má služba volnou kapacitu, může být poskytování rané péče zahájeno, a to podpisem smlouvy a stanovením hlavního cíle spolupráce.
  • Raná péče je poskytována především formou terénních konzultací. Každá rodina má svého klíčového poradce rané péčem, který společně s rodinou plánuje průběh poskytování služby.
  • Termín setkání, délka a frekvence konzultací v domácím prostředí závisí na individuálních potřebách a možnostech každé rodiny. Konzultace v rodině probíhají zpravidla 1x za 4 až 6 týdnů, v případě potřeb rodiny a časových možností poradce může proběhnout i častěji. Poradce rané péče je zodpovědný za plánování průběhu služby, společně s rodinou vytváří individuální plán, kde jsou stanoveny cíle, kterých chce rodina s pomocí služby dosáhnout.