Obsah

Filípek

Před 5 lety se nám narodil krásný klouček Filípek. Vyvíjel se jako zdravé miminko a náš svět rozzářil. V necelých dvou letech u něj vyvolalo horečnaté onemocnění autistický regres a my si od doktorů vyslechli diagnózu dětský autismus. 

Byli jsme zmatení, smutní, nevěděli jsme, co máme dál od života očekávat.

Bylo nám doporučeno kontaktovat některou z Raných péči. Vybrali jsme si Třebíč, i když se naše bydliště nachází na pomezí jejich působnosti. 

Hned po prvním kontaktu a schůzce, jsme věděli, že jsme zvolili správně. Věděli jsme, že jsme se dostali do péče kvalitních a kvalifikovaných pracovníků a hlavně srdečných lidí. 

Dámy z Rané péče Třebíč nám neskutečně pomohly nejen se v začátcích zorientovat ve všech dostupných službách, dávkách a pomoci, ale jejich služby nám pomáhají doposud, o psychické podpoře v občas velmi náročných situacích nemluvě. I díky nim a jejich obdivuhodnému přístupu ke své práci se můžeme nyní radovat z velkých Filípkových úspěchů. Podařilo se nám jej zařadit do běžné mateřské školy s podporou asistenta, krásně spolupracuje při učení, začíná používat slabiky a slova, je více samostatný.... A za to vše vděčíme velké podpoře a radám ze strany Rané péče.

maminka Filípka