Navigace

Obsah

Zásady služby

 

1. Mlčenlivost

· veškeré informace o uživateli poskytujeme s jeho souhlasem

· s dokumentací o uživateli nakládáme jako s důvěrným materiálem

· během konzultační návštěvy vstupujeme na místa, která si stanoví uživatel.

 

2. Respekt

· respektujeme individualitu dítěte, rodičů

· respektujeme sociální, kulturní a výchovné zvyklosti každé rodiny

· uplatňujeme individuální přístup ke každému uživateli služby a pružně přizpůsobujeme poskytované služby aktuálním potřebám a požadavkům rodiny

· průběh služby plánujeme s ohledem na běžný chod a rytmus rodiny.

 

3. Partnerství

· rodina je rovnocenným členem týmu rané péče

· podporujeme sociálně právní vědomí rodin

· rodina spoluvytváření individuální plán a rozhoduje, jakou nabídku využije

· rodina na základě dostupných informací učiní samostatně první kontakt s poskytovatelem služby, pracovník nesmí nabízet ranou péči jako první

· průběžně rodinu informujeme o návazných sužbách a nabízíme jejich zprostředkování.