Navigace

Obsah

Jaké jsou naše zásady?

1. Mlčenlivost

 • veškeré informace o uživateli poskytujeme s jeho souhlasem

 • s dokumentací o uživateli nakládáme jako s důvěrným materiálem

 • během konzultační návštěvy vstupujeme na místa, která si stanoví uživatel

2. Respekt

 • respektujeme individualitu dítěte, rodičů

 • respektujeme sociální, kulturní a výchovné zvyklosti každé rodiny

 • uplatňujeme individuální přístup ke každému uživateli služby a pružně přizpůsobujeme poskytované služby aktuálním potřebám a požadavkům rodiny

 • průběh služby plánujeme s ohledem na běžný chod a rytmus rodiny

3. Partnerství

 • rodina je rovnocenným členem týmu rané péče

 • podporujeme sociálně právní vědomí rodin

 • rodina spoluvytváření individuální plán a rozhoduje, jakou nabídku využije

 • rodina na základě dostupných informací učiní samostatně první kontakt s poskytovatelem služby, pracovník nesmí nabízet ranou péči jako první

 • průběžně rodinu informujeme o návazných službách a nabízíme jejich zprostředkování